Meny och undermeny måste vara stängd för att kunna växla mellan "mobile", "tablet", "widescreen" 
Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare KONTAKT:  Lena Brodin, violinlärare

Rytmik med musiktteori för barn

(vissa lördagar kl 10 -11)

 

Här lär sig deltagarna genom rörelse, åskådlighet och mycket sång den musikteori som går hand i hand med elementärt instrumentspel: Notvärden, rytmer, taktarter, notnamn, tonhöjd, intervall, nyanser, fraser, etc samtidigt som vi i rytmiken förbereder den spelrepertoar de spelar på sitt instrument (fiol eller piano). Vi använder rytminstrument av olika slag, gör egna rytmkort samt arbetar med ett teorihäfte anpassat till barnens ålder. När det närmar sig en elevkonsert i slutet av terminen, spelar de också samspel på sina resp instrument (5 år - ). (Se mer)

 

Rytmik med avspänning för vuxna

(tisd kl 15.15 - 16.30)

 

Målet är att genom improviserad rörelse lära känna sin kropp, så att man själv kan avhjälpa spänningar. Spänningar uppkommer i vardagslivet ofta i nacke, ländrygg, axlar etc, och genom en god allmänhållning och ergonomisk arbetsställning kan man lära sig undvika eller motverka sådan moment som skadar kroppen. Vi värmer upp och stärker hela kroppen, ibland med redskap av olika slag, alltid till levande musik från piano, sång eller fiol. Vi rör oss under lekfulla former samtidigt som musiken inspirerar till rörelser av olika karaktär. Vi avslutar lektionen liggande på golvet med övningar för andning, styrka, smidighet och avslappning. (Se mer)

 

Violinlärare Lena Brodin undervisar i barnrytmik

 

Pianot spelar puls i olika tempi, fötterna följer tempot i steg runt ringarna. Vid drill: Hoppa snabbt in i en ring! Nytt tempo, ny drill etc.

 

Violinlärare Lena Brodin undervisar i vuxenrytmik

 

Låt staven leda din rörelse i samarbete till musik

 

 
© Innehåll: Lena Brodin, layout: Nuncius