Meny och undermeny måste vara stängd för att kunna växla mellan "mobile", "tablet", "widescreen" 
Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare KONTAKT:  Lena Brodin, violinlärare
Violinpedagog Lena Brodin

  Presentation

 

Violinlärare Lena Brodin Studentexamen vid Göteborgs Högre Samskola 1960.
Violinlärare Lena Brodin Musiklärarexamen vid Kungl. Musikhögskolan 1966.
Violinlärare Lena Brodin Pianoped. examen vid Kungl. Musikhögskolan 1966.
Violinlärare Lena Brodin Studier i violaklassen vid Det Kgl Danske Musikkonservatorium 1966-69.
Violinlärare Lena Brodin Rytmikped. examen vid Malmö Musikhögskola 1969.
Violinlärare Lena Brodin Violinspel från barndomen.

 

Violinlärare Lena Brodin Undervisat baby — vuxenrytmik.
Violinlärare Lena Brodin Arbetat som violin-, viola-, piano- o rytmikpedagog i Stockholms Kommunala Musikskola (numera Stockholms Kulturskola) 1969-2008.
Violinlärare Lena Brodin Haft sommarkurser i violin/kammarmusik i Sverige, Finland, Norge och Frankrike.

 

Violinlärare Lena Brodin Givit ut pianoskolan "Fritt fram" (ergonomi, improvisation, hitta baskomp) 1974.
Violinlärare Lena Brodin Givit ut violinskolan "Fela med färg" 2014 med tillhörande videolektioner på Youtube med tonvikt på ergonomi, improvisation, hur man övar med lust med sina barn (till föräldrarna) och — förstås — musikglädje.

 

Lena Brodin, violinlärare
"Fela med färg", Erika medverkar

 

 

Violinlärare Lena Brodin Fick 2014 från Kungl. Musikaliska Akademien "Ingrid och Per Welins Pris för värdefulla pedagogiska insatser inom stråkinstrumentområdet".

 

Mazerska Kvartettsällskapet
Pianotrio på Mazerska kvartettsällskapet. Foto: Sven Lindskog

 

Violinlärare Lena Brodin Spelar kammarmusik, främst i Mazerska Kvartettsällskapet.

 

Mazerska Kvartettsällskapet
Tangoafton med elever på Mazerska kvartettsällskapet

 

Violinlärare Lena Brodin Leder en kör via ABF: "Lena Röster".
Violinlärare Lena Brodin Kursledare för stråkläger sedan 1995.
Violinlärare Lena Brodin Undervisar instrument privat numera, även barn- och vuxenrytmik med avspänning.

 

 
© Innehåll: Lena Brodin, layout: Nuncius