Undermeny måste vara stängd för att kunna växla mellan "mobile", "tablet", "widescreen" 
Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare KONTAKT:  Lena Brodin, violinlärare
Mitt huvudsakliga verksamhetsfält är fiolundervisning, men piano, rytmik, ocarina och kör känns också lika viktiga.
Fela med färg 2, Lena Brodin 01 Intro
Fela med färg 2
Fiolskolan Fela med färg 2 : Upplägg
Fela med färg 2, Lena Brodin 02, s2 Simons vals Svensk folkmusik. Sjung melodin och valsa till din sång. Betona 1 i varje takt, både när du dansar och när du sedan spelar valsen. Tung - lätt - lätt
Fela med färg 2, Lena Brodin 03, s3 Trefinger-blues 1 Sjung och gör luftstråk. Var är de 2 stråklyften? Spela först "Spanien" så att du kan placera 1 och 2 rent på A-strängen. Hitta på en egen text till visan!
Fela med färg 2, Lena Brodin 04, s4 Vaggande svanar Här lär du dig mjukt legato över två strängar. Använd halva stråken för varje sträng, alltså hela stråken. Tänk att armbågen leder nedstråket, handleden uppstråket - som en vågrörelse.
Fela med färg 2, Lena Brodin 05, s5 Önskevisan 1 Spela med lika mjukt legato som i "Vaggande svanar", använd långa lätta stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 06, s6 Ulliga moln Dela upp stråken i 3 lika delar. Lätta stråk, mjuk arm. Portato är som legato, men du stoppar stråken mellan varje ton i samma stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 07, s7 Ett-finger-valsen Du kan först öva låten med portato, sedan med legato. Öva särskilt de 2 sista takterna med mycket långa Tänk-Pauser (TP). Öva varje svårt ställe 6 ggr. Låten kan spelas till Dekorations-stycket ( s 50).
Fela med färg 2, Lena Brodin 08, s8 Flageoletten Du finner flageoletten lätt: Sätt handen mot sargen, fäll ner 4 lätt och rakt, bara nudda strängen utan att sträcka fingret. Justera fingret så att du finner tonen, jämför med lösa strängen - oktav. Spelas med fast, stadigt stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 09, s9 Glaspärlbandet Bara nudda lätt vid strängen med fingertoppen, stråken däremot fasta och stadiga. Armbågen följer mjukt med under fiolen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 10, s10 Med schwung i stråken, E (Lärarstämma s 11) Schwung = ung. med fart, en svingande rörelse, med kraft. Spela forte med HE stråken, stanna vid M vid 2:a radens slut för att spela piano med små stråk vid M. Gå till Fr i sista raden för att spela forte igen från början med HE. Säg (tänk):"HE-la stråken, HA-lva, tillbaks" när du spelar forte.
Fela med färg 2, Lena Brodin 11, s12 När jag skulle fria Förövningar: a) Sjung först och spela luftstråk (stråken rakt upp i luften). Betoning på flageoletterna. b) Spela E2-stämman (lös sträng)
Fela med färg 2, Lena Brodin 12, s13 Har du sett min lilla katt Glissando till flageoletten: Håll strängen nere tills du kommer till flageoletten, då du släpper trycket ("Mjau"). Ta TP när du skall ner till 1 igen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 13, s14 Glissando Förövning till "lägeväxling"! Glid LÄTT längs strängen med fingret, armbågen följer med under fiolen. Denna övning skall inte ge en fast ton utan bara glidkänsla i rörelsen. Man kan pröva att sjunka ner i strängen olika djupt för olika tonkvalitet.
Fela med färg 2, Lena Brodin 14, s15 Rutschkane-blues Lägeväxling l – lll: Glid lätt med 1 till 3:ans plats — då är du i 3:e läget (lll). Glid långsamt, så att du hör när du kommer till rätt ton.
Fela med färg 2, Lena Brodin 15, s16 Jingle bells Här kan du göra glissando 2 ggr, om du vill. Här behöver du inte vara så noga med att träffa rätt ton — ta det mest som en kul grej att glida litet på strängen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 16, s17 Snödun Tänk att du själv är ett snödun, som är lätt och flyger omkring i luften. Då blir stråken lätt och ger en mjuk och vacker ton.
Fela med färg 2, Lena Brodin 17, s18 Etyd för hög 3:a Etyd = Övning. Här lär sig 3 att glida ett halvtonsteg upp. Detta är en ny rörelse, som måste övas många ggr på alla strängar. När du har gjort det på G-strängen, kommer du att tycka det är lätt på A-strängen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 18, s19 Grepp 3 Placera fingrarna på strängen med det nya greppet: Hög 3:a. Lyft sedan fingrarna så litet som möjligt med samma "grepp" i luften ovanför strängen - men håll 1 kvar!
Fela med färg 2, Lena Brodin 19, s20 D-dur skala Här glider du LÄTT till 3:e läget (lll). Jämför (jmfr) när du kommer till ett D, att stämmer med lösa D. Spela och blunda, så känner du och lyssnar bättre! Spela skalan med olika rytmer, som du själv hittar på.
Fela med färg 2, Lena Brodin 20, s21 Catalansk folkvisa Om du övat rytmen "Blixt-stråk" (teckningen på stråket ser ut som en blixt, men det skall inte gå blixrtsnabbt utan lugnt) på föreg sida (20), är du bra förberedd för denna visa. Sjung och spela luftstråk först — se då på noterna samtidigt.
Fela med färg 2, Lena Brodin 21, s22 Ave Maria Denna kanon kan du spela i både l och lll. Använd långa mjuka stråk. 3-stämmig kanon i olika oktaver + en E3-stämma. Lyssna så att alla toner stämmer med D.
Fela med färg 2, Lena Brodin 22, s23 Love me tender Lugna långa stråk, andas lugnt. Tänk på vad texten betyder, så får du också en fin karaktär i ditt spel.
Fela med färg 2, Lena Brodin 23, s24,25 Marias vaggsång 1, 2 Långa mjuka legatostråk. Olika stämmor i olika lägen. Tänk på att alla treklanger skall stämma med varandra. Andas lugnt! Inte väcka Jesus-barnet.....
Fela med färg 2, Lena Brodin 24, s26 G-dur skala Spela först skalan som "Vecko-visan" (2 stråk på varje ton). Glid LÄTT i lägeväxlingen; jämför alla G:n med lösa G. Spela flera visor på gehör i lll:e läget. Mindre grepp i lll:e än i l:a läget. Andas, lyssna! Små halvtonsteg i lll.
Fela med färg 2, Lena Brodin 25, s27 Trefinger-blues Sjung, hitta på text där det saknas. Spela allt på gehör i lll:e läget. Kan du improvisera till kompet med de 5 toner du ser nederst på sidan, allt i lll.
Fela med färg 2, Lena Brodin 26, s28,29 All my loving Notera var du har "syn-koo-pen", den rytm som finns i takt 2 (räkna bort upptakten). Tänk på, att denna sång handlar om KÄRLEK — igen! Andas och njut av de 2 stämmorna!
Fela med färg 2, Lena Brodin 27, s30,31 Da doo ron ron Sjung visan och spela luftstråk (se på noterna). Obs alla stråklyft i pauserna. Spela båda verserna, sedan sluta med att spela de 2 sista raderna så många gånger du vill ("repeat and fade"). Hitta på ett ljud som kan föreställa "Bom, Krasch", bara du inte kraschar fiolen!
Fela med färg 2, Lena Brodin 28, s32,33 Alla får va´ med Gör en stor orkester av denna låt, med olika instrument som ni bjuder in. Glöm inte sång och rytminstrument! Olika svåra stämmor passar olika deltagare.
Fela med färg 2, Lena Brodin 29, s34 Oh Susanna 1 Kolla in varje 3-klang och en synkop-takt. Sedan är det ingen konst att spela låten. Pröva att stå på ett ben och spela, blunda och spela, gå och spela, räcka ut tungan och spela, dansa och spela.........
Fela med färg 2, Lena Brodin 30, s35 Myggan Glöm inte att 1 är lika hög som förut, trots att 2 är låg. När man kommer uppifrån (takt 5 och 9) brukar 4 dra upp låg 2 — kolla att låg 2 alltid är ren. Det är en handställning som handen måste lära sig, om det skall bli rent spel. Spela kanon — när alla kan spela rent!
Fela med färg 2, Lena Brodin 31, s36 Snyftvalsen Tänk att ALLA uppstråk skall var väldigt LÄTTA, så att man kommer tillbaka mot Fr. Betona 1 i takten. Men detta är en lugn och vemodig vals, så spela inte så hurtigt som man ibland gör med snabbare valser.
Fela med färg 2, Lena Brodin 32, s37 Gånglåt från Äppelbo Denna låt skall alla fiolspelare kunna — helst spela i stämmor. Och gå till ditt eget spel — det är ju en gånglåt!
Fela med färg 2, Lena Brodin 33, s38 Finsk polka Spela först bara melodin — med accenter, så blir det roligt att dansa till. Lägg sedan till närmast lösa sträng under, så blir det 2-stämmigt. Med understämman blir det 4-stämmigt.
Fela med färg 2, Lena Brodin 34, s39 Nu har jag dansat Dansa och sjung denna visa först för att få känslan för rytmen. Med stråken är det lätt att få uppstråk på de obetonade tonerna. Gör luftstråk först!
Fela med färg 2, Lena Brodin 35, s40 Grepp 4: LÅG 1 och 4 Ta grepp 4 på strängen — kombinera detta med övningen "Fingerlyft", s 73, och/eller "Självständiga fingrar", s 69. Spela Bess-dur skala med många rytmer, så att handen vänjer sig vid det nya greppet.
Fela med färg 2, Lena Brodin 36, s41 Spela visorna med grepp 4 Spela dessa visor, som du spelat förr, med det nya greppet. Ta greppet på strängen först, lyft fingrarna, utom 1, så litet som möjligt och behåll handställningen. Vilka visor, känner du igen dem?
Fela med färg 2, Lena Brodin 37, s42,43 Bä,bä, vita lamm, The Continental Här kan man spela (sjunga) 2 visor samtidigt, för de går på samma bas. Stämmorna är olika svåra, så pröva så många du klarar.
Fela med färg 2, Lena Brodin 38, s44 Taivas on sininen Här får 1 göra många viktiga saker: Glida mellan hög och låg 1; den får också lägga sig på två strängar samtidigt. Öva först de svåra ställena längst ner på sidan!!!
Fela med färg 2, Lena Brodin 39, s45 Önskevisan 2 Här spelar du med hög 3. Spela först E-dur skala, så att du får in tonaliteten i örat. Vers 1 = känd visa, vers 2 = dekorationsstämma att spelas till vers 1.
Fela med färg 2, Lena Brodin 40, s46 Oh, Susanna 2 Denna gång gör du lägeväxlingar också med 2. Spela först övningarna längst ner, så kan du spela visan bara på D-strängen. Kom ihåg att först öva LÄGEVÄXLINGARNA LÄTT OCH LÅNGSAMT, så att fingret hittar rätt ton i det nya läget.
Fela med färg 2, Lena Brodin 41, s47 Jamaican Rumba Lär dig var alla sekvenser finns, så kan du denna låt snart utantill. Det är roligt att spela utantill, inte minst när man spelar kanon.
Fela med färg 2, Lena Brodin 42, s48 Alla fåglar Känd och lätt melodi, men tänk på nyanserna, som gör musiken mer intressant och rolig att lyssna till. Var kan du finna upprepningar?
Fela med färg 2, Lena Brodin 43, s49 Gökkanon Kan du spela denna visa och ligga kvar med 1 hela tiden, med 3 under första frasen. Det kan hjälpa att göra övningen "Tummen mjuk och stark, 4:an stärks", s 71.
Fela med färg 2, Lena Brodin 44, s50 Dekorationsstycket Detta stycke skall spelas med snabba, stadiga stråk. Efter för-spelet — rad 1 — skall detta stycke spelas med Ett-finger-valsen, s 7. Kan du finna en 3-klang i detta stycke — det brukar vara det svåraste stället.
Fela med färg 2, Lena Brodin 45, s51 Fiolen den sjunger - Fela med färg 2 Här använder du stråken på många olika sätt. I "Klarinetten" måste du vara rörlig och mjuk i handleden — vinka i luften som förövning. Inför pizz : Behåll stråkhållningen och sätt fram pekfingret och gör pizz med det.
Fela med färg 2, Lena Brodin 46, s52 Trollrock 3 - Fela med färg 2 Nästan bara i lll:e läget . Sjung med luftstråk.Repetera först Trollrock 1 och 2 ( finns i Fela med färg 1). Alla versioner kan spelas var för sig eller tillsammans.
Fela med färg 2, Lena Brodin 47, s53 Ack Värmeland - Fela med färg 2 Sjung först, frasera, andas lugnt i pauserna - också när du spelar. Med nyanser blir denna vackra sång ännu vackrare......Långa, lugna stråk ....
Fela med färg 2, Lena Brodin 48, s57 Tre lätta låtsas ballonger - Fela med färg 2 "Ballongerna som du tänker dig skall vara gasfyllda", så att de flyger av sig själva. Känn att du blir lätt i vä arm/hand, i hö arm/hand , i huvudet, så att nacken och hela kroppen blir rörlig och "guppar litet med ballongerna". Spela något enkelt med den lätthetskänslan.
Fela med färg 2, Lena Brodin 49, s58
Fela med färg 2, Lena Brodin 50, s59
Fela med färg 2, Lena Brodin 51, s60
Fela med färg 2, Lena Brodin 52, s61
Fela med färg 2, Lena Brodin 53, s62
Fela med färg 2, Lena Brodin 54, s63
Fela med färg 2, Lena Brodin 55, s64
Fela med färg 2, Lena Brodin 56, s65
Fela med färg 2, Lena Brodin 57, s66
Fela med färg 2, Lena Brodin 58, s67
Fela med färg 2, Lena Brodin 59, s68
Fela med färg 2, Lena Brodin 60, s69
Fela med färg 2, Lena Brodin 61, s70
Fela med färg 2, Lena Brodin 62, s71
Fela med färg 2, Lena Brodin 63, s72
Fela med färg 2, Lena Brodin 64, s73
Fela med färg 2, Lena Brodin 65, s74

 

 
© Innehåll: Lena Brodin, layout: Nuncius