Undermeny måste vara stängd för att kunna växla mellan "mobile", "tablet", "widescreen" 
Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare Lena Brodin, violinlärare KONTAKT:  Lena Brodin, violinlärare
Mitt huvudsakliga verksamhetsfält är fiolundervisning, men piano, rytmik, ocarina och kör känns också lika viktiga.

Arbete pågår

Fela med färg 2, Lena Brodin 01 Intro
Fela med färg 2
Fiolskolan Fela med färg 2 : Upplägg
Fela med färg 2, Lena Brodin 02, s2 Simons vals Svensk folkmusik. Sjung melodin och valsa till din sång. Betona 1 i varje takt, både när du dansar och när du sedan spelar valsen. Tung - lätt - lätt
Fela med färg 2, Lena Brodin 03, s3 Trefinger-blues 1 Sjung och gör luftstråk. Var är de 2 stråklyften? Spela först "Spanien" så att du kan placera 1 och 2 rent på A-strängen. Hitta på en egen text till visan!
Fela med färg 2, Lena Brodin 04, s4 Vaggande svanar Här lär du dig mjukt legato över två strängar. Använd halva stråken för varje sträng, alltså hela stråken. Tänk att armbågen leder nedstråket, handleden uppstråket - som en vågrörelse.
Fela med färg 2, Lena Brodin 05, s5 Önskevisan 1 Spela med lika mjukt legato som i "Vaggande svanar", använd långa lätta stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 06, s6 Ulliga moln Dela upp stråken i 3 lika delar. Lätta stråk, mjuk arm. Portato är som legato, men du stoppar stråken mellan varje ton i samma stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 07, s7 Ett-finger-valsen Du kan först öva låten med portato, sedan med legato. Öva särskilt de 2 sista takterna med mycket långa Tänk-Pauser (TP). Öva varje svårt ställe 6 ggr. Låten kan spelas till Dekorations-stycket ( s 50).
Fela med färg 2, Lena Brodin 08, s8 Flageoletten Du finner flageoletten lätt: Sätt handen mot sargen, fäll ner 4 lätt och rakt, bara nudda strängen utan att sträcka fingret. Justera fingret så att du finner tonen, jämför med lösa strängen - oktav. Spelas med fast, stadigt stråk.
Fela med färg 2, Lena Brodin 09, s9 Glaspärlbandet Bara nudda lätt vid strängen med fingertoppen, stråken däremot fasta och stadiga. Armbågen följer mjukt med under fiolen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 10, s10 Med schwung i stråken, E (Lärarstämma s 11) Schwung = ung. med fart, en svingande rörelse, med kraft. Spela forte med HE stråken, stanna vid M vid 2:a radens slut för att spela piano med små stråk vid M. Gå till Fr i sista raden för att spela forte igen från början med HE. Säg (tänk):"HE-la stråken, HA-lva, tillbaks" när du spelar forte.
Fela med färg 2, Lena Brodin 11, s12 När jag skulle fria Förövningar: a) Sjung först och spela luftstråk (stråken rakt upp i luften). Betoning på flageoletterna. b) Spela E2-stämman (lös sträng)
Fela med färg 2, Lena Brodin 12, s13 Har du sett min lilla katt Glissando till flageoletten: Håll strängen nere tills du kommer till flageoletten, då du släpper trycket ("Mjau"). Ta TP när du skall ner till 1 igen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 13, s14 Glissando Förövning till "lägeväxling"! Glid LÄTT längs strängen med fingret, armbågen följer med under fiolen. Denna övning skall inte ge en fast ton utan bara glidkänsla i rörelsen. Man kan pröva att sjunka ner i strängen olika djupt för olika tonkvalitet.
Fela med färg 2, Lena Brodin 14, s15 Rutschkane-blues Lägeväxling l - lll: Glid lätt med 1 till 3:ans plats - då är du i 3:e läget (lll). Glid långsamt, så att du hör när du kommer till rätt ton.
Fela med färg 2, Lena Brodin 15, s16 Jingle bells Här kan du göra glissando 2 ggr, om du vill. Här behöver du inte vara så noga med att träffa rätt ton - ta det mest som en kul grej att glida litet på strängen.
Fela med färg 2, Lena Brodin 16, s17 Snödun Tänk att du själv är ett snödun, som är lätt och flyger omkring i luften. Då blir stråken lätt och ger en mjuk och vacker ton.
Fela med färg 2, Lena Brodin 17, s18
Fela med färg 2, Lena Brodin 18, s19
Fela med färg 2, Lena Brodin 19, s20
Fela med färg 2, Lena Brodin 20, s21
Fela med färg 2, Lena Brodin 21, s22
Fela med färg 2, Lena Brodin 22, s23
Fela med färg 2, Lena Brodin 23, s24,25
Fela med färg 2, Lena Brodin 24, s26
Fela med färg 2, Lena Brodin 25, s27
Fela med färg 2, Lena Brodin 26, s28,29
Fela med färg 2, Lena Brodin 27, s30,31
Fela med färg 2, Lena Brodin 28, s32,33
Fela med färg 2, Lena Brodin 29, s34
Fela med färg 2, Lena Brodin 30, s35
Fela med färg 2, Lena Brodin 31, s36
Fela med färg 2, Lena Brodin 32, s37
Fela med färg 2, Lena Brodin 33, s38
Fela med färg 2, Lena Brodin 34, s39
Fela med färg 2, Lena Brodin 35, s40
Fela med färg 2, Lena Brodin 36, s41
Fela med färg 2, Lena Brodin 37, s42,43
Fela med färg 2, Lena Brodin 38, s44
Fela med färg 2, Lena Brodin 39, s45
Fela med färg 2, Lena Brodin 40, s46
Fela med färg 2, Lena Brodin 41, s47
Fela med färg 2, Lena Brodin 42, s48
Fela med färg 2, Lena Brodin 43, s49
Fela med färg 2, Lena Brodin 44, s50
Fela med färg 2, Lena Brodin 45, s51
Fela med färg 2, Lena Brodin 46, s52
Fela med färg 2, Lena Brodin 47, s53
Fela med färg 2, Lena Brodin 48, s57
Fela med färg 2, Lena Brodin 49, s58
Fela med färg 2, Lena Brodin 50, s59
Fela med färg 2, Lena Brodin 51, s60
Fela med färg 2, Lena Brodin 52, s61
Fela med färg 2, Lena Brodin 53, s62
Fela med färg 2, Lena Brodin 54, s63
Fela med färg 2, Lena Brodin 55, s64
Fela med färg 2, Lena Brodin 56, s65
Fela med färg 2, Lena Brodin 57, s66
Fela med färg 2, Lena Brodin 58, s67
Fela med färg 2, Lena Brodin 59, s68
Fela med färg 2, Lena Brodin 60, s69
Fela med färg 2, Lena Brodin 61, s70
Fela med färg 2, Lena Brodin 62, s71
Fela med färg 2, Lena Brodin 63, s72
Fela med färg 2, Lena Brodin 64, s73
Fela med färg 2, Lena Brodin 65, s74

 

 
© Innehåll: Lena Brodin, layout: Nuncius